1
3
4
5
6
7
9
9
10
12
13

ĐẦU PHÁT STAMFORD TRÒN 1 BẠC ĐẠN, CÔNG SUẤT 22.5KVA- 1000KVA

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: CL-POWERS

Công suất từ 22.5KVA trở lên, dùng cho tàu biển

Stamford là đầu phát điện không chổi than

Nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc mới 100%, dây quấn 100% là đồng

Đầu phát điện Stamford dạng tròn

Sản phẩm mới 100%

Đầu phát điện được bảo hành 12 tháng

 

   XEM TÀI LIỆU

 

STAMFORD TRÒN 2 BẠC ĐẠN DÙNG CHO TÀU BIỂN

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: CL-POWERS

ĐẦU PHÁT STAMFORD DÙNG CHO TÀU BIỂN

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: CL-POWERS

ĐẦU PHÁT ĐIỆN STAMFORD LỤC GIÁC 1 BẠC ĐẠN

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: CL-POWERS

ĐẦU PHÁT STAMFORD TRÒN 1 BẠC ĐẠN

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: CL-POWERS