1
3
5
6
7
9
12
13
Đầu phát điện hiệu LS
moto QM

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
0918.594.226
Ms. Kim Chi
0917.267.977
Ms. Phương
0949.500.047
Ms. Trang
0917.538.675
Ms. Bích
0917.965.977
Ms. Kim Hoa
0919.538.800
Ms. Tuyết Hoa
0919.538.844
Ms. Phụng
0913.944.745
Ms. Thủy
0917.538.673
Ms. Nam Phương
0917.538.629

Video

Facebook

MOTOR ĐIỆN 1 PHA 3.4KW

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: KAIJIELI

Motor điện 1 pha chính hãng

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: KAIJIELI

Motor điện 1 pha 4.5kw

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: KAIJIELI

Motor điện 3.7kw-1 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: KAIJIELI

Motor điện 7.5 kw - 1 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: KAIJIELI

Motor điện 5.5 kw - 1 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: KAIJIELI

Motor điện 2.2 kw - 1 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: KAIJIELI

Motor điện 1.5 kw - 1 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: KAIJIELI