1
3
4
5
6
7
9
9
10
12
13

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
0918.594.226
Ms. Kim Chi
0917.267.977
Ms. Phương
0949.500.047
Ms. Trang
0917.538.675
Ms. Bích
0917.965.977
Ms. Kim Hoa
0919.538.800
Ms. Tuyết Hoa
0919.538.844
Ms. Phụng
0913.944.745
Ms. Thủy
0917.538.673
Ms. Nam Phương
0917.538.629

Video

Facebook

Motor - động cơ điện Hitachi

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: HITACHI

Motor - động cơ điện Hitachi 380v - 3 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: HITACHI

Motor - động cơ điện Hitachi 220V - 3 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: HITACHI

Motor Hitachi 1 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: HITACHI