1
máy phát điện - động cơ điện
3
5
6
7
9
12
13
Đầu phát điện hiệu LS
moto QM

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
0918.594.226
Ms. Kim Chi
0917.267.977
Ms. Phương
0949.500.047
Ms. Trang
0917.538.675
Ms. Bích
0917.965.977
Ms. Kim Hoa
0919.538.800
Ms. Tuyết Hoa
0919.538.844
Ms. Phụng
0913.944.745
Ms. Thủy
0917.538.673
Ms. Trần Phương
0917.538.629

Video

Facebook

MOTOR ĐIỆN SEIMENS 30KW

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: SIEMENS

Motor điện Seimens 110kw - 1450 vòng/phút

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: SIEMENS

Motor điện Siemens 30 kw - 1450 vòng/phút

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: SIEMENS

Motor điện Siemens 37 kw - 960 vòng/phút

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: SIEMENS

Motor điện Siemens 75 kw - 2850 vòng/phút

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: SIEMENS

Motor điện Siemens 90 kw - 1450 vòng/phút

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: SIEMENS