1
3
5
6
7
9
10
12
13
Đầu phát điện hiệu LS
moto QM

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
0918.594.226
Ms. Kim Chi
0917.267.977
Ms. Phương
0949.500.047
Ms. Trang
0917.538.675
Ms. Bích
0917.965.977
Ms. Kim Hoa
0919.538.800
Ms. Tuyết Hoa
0919.538.844
Ms. Phụng
0913.944.745
Ms. Thủy
0917.538.673
Ms. Nam Phương
0917.538.629

Video

Facebook

MOTOR-ĐỘNG CƠ ĐIỆN HITACHI TFO-KK 11KW 15HP 4P

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: HITACHI

Motor-động cơ điện Hitachi 3 pha TFO-KK 5.5KW 2P

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: HITACHI

Motor điện Hitachi TFO-KK 15KW 4P 3 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: HITACHI

Motor điện Y3-280S-4 hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor - động cơ điện Y3-280M-4 hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor điện Y3-250M-6 hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor - động cơ điện Y3-132M1-4P hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor điện Y3-250M-4 hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor điện Y3-280M-4 hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor điện Y3-225M-2 hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor - động cơ điện Y3-200L1-4 hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor điện Y3-180L-4 hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Động cơ điện Y3-160L-4 hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor Y3-180M-4 hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Động cơ điện Y3-160M1-2 hiệu QM

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor điện 1 chiều 30 kw - 3 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất:

Motor điện 1 chiều 37 kw - 3 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất:

Motor điện 1 chiều 45 kw - 3 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất:

Motor điện 1 chiều 110 kw - 3 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất:

Motor điện Siemens 30 kw - 1450 vòng/phút

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: SIEMENS

Motor điện Siemens 37 kw - 960 vòng/phút

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: SIEMENS

Motor điện 7.5 kw - 1 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: KAIJIELI

Motor - động cơ điện Hyosung

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: Hàn Quốc

Motor điện 160 kw - 960 vòng/phút

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor - động cơ điện Hitachi

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: HITACHI

Motor điện 5.5 kw - 1 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: KAIJIELI

Motor - động cơ điện Hyosung chân đế

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: Hàn Quốc

Motor điện 75 kw chân đế 3 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: QM - Công Nghệ Đức

Motor - động cơ điện Hitachi 380v - 3 pha

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: HITACHI

Motor điện Siemens 75 kw - 2850 vòng/phút

Nhà cung cấp: CÔNG LUẬN
Nhà sản xuất: SIEMENS
« 1 2 »